جماران/ القاعده که به نوعی منشا و سرسلسله گروه های تروریستی می باشد در دهه 80 با حمایت های عربستان و آمریکا شکل گرفت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید