آخرین خبر/ کمک‌های داوطلبانه و تهیه مواد ضروری برای بی خانمان‌ها در کانادا را مشاهده میکنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید