مهر/ وزیر خارجه عمان با اشاره به بحران روابط میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ابراز امیدواری کرد که آشتی میان این کشورها هر چه سریعتر محقق شود.

«یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان در گفتگو با روزنامه الرأی کویت گفت: سفر اخیر من به کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به جایگاه کشور عمان در زمینه ریاست دوره ای شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفت و وظیفه ما این است که به تمام کشورها سفر کنیم.

بن علوی تاکید کرد: نتایج این سفرها خوب بود.

وزیر خارجه عمان در خصوص بحران میان کشورهای حوزه خلیج فارس و میانجیگری کویت در این خصوص تصریح کرد: ما به وظیفه خود عمل می کنیم و همه ما امیدواریم که آشتی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هر چه سریعتر محقق شود.

در حال حاضر میان کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصا قطر و دیگر کشورهای این منطقه بحران روابط دیپلماتیک وجود دارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی