باشگاه خبرنگاران/ تداوم وضعیت نا آرام در فرانسه، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور زده است.

بسیاری از فروشگاه‌های کوچک و بزرگ پاریس با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند و در مرز ورشکستگی به سر می‌برند.

برخی از فروشگاه‌های بزرگ با تنظیم و ارسال نامه، از دولت خواستار کمک فوری شده‌اند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید