باشگاه خبرنگاران/ معترضان به نظام سرمایه داری در آخن، رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان را هو کردند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی