العالم/ شاهزاده «ساره بنت مشهور» همسر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هنگام مشارکت در یک برنامه فرهنگی هنری در مرکز تاریخی ملک عبدالعزیز، برای نخستین بار در ملأ عام ظاهر شد.

رسانه ها و شبکه های ارتباط اجتماعی خبر ظهور علنی شاهزاده را منتشر کردند. این برنامه که از روز گذشته آغاز شده و تا روز پنجشنبه آتی ادامه خواهد یافت، تحت نظارت شاهزاده ساره برگزار می شود و مشتمل بر فعالیتهای اجتماعی فرهنگی و هنری به منظور احیای میراث عربستان است.
پیش از این تصاویر شاهزاده ساره مشهور در هیچ برنامه ای منتشر نشده بود، زیرا معمولا عکس گرفتن در چنین برنامه هایی با حضور شاهزاده ممنوع است. چند ماه پیش زمانی که تصاویر مراسم ازدواح محمد بن سلمان در سال 2008 با حضور پدرش ملک سلمان در شبکه های اجتماعی منتشر شد؛ شاهزاده ساره در تصاویر ظاهر نشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی