آخرین خبر/ دقیقا لحظه‌ای که ترامپ رسانه‌ها را به باد انتقاد می‌گیرد، مردی به فیلمبردار بی بی سی حمله می کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید