آخرین خبر/ عماد مغنیه معروف به حاج فائز فرمانده نظامی حزب الله بود که 11 سال پیش درحال انتقال تجربیات حزب الله به حماس به دست صهیونیستها ترور شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی