آخرین خبر/ نقشه جدید آمریکا برای سوریه را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید