آخرین خبر/ انتشار تصاویر بازسازی شده از «آزمایش ترینیتی»/انفجار اولین بمب اتمی جهان در صحرای «خورنادا دل موئرتو» نیومکزیکو آمریکا در سال ۱۹۴۵. حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناگاساکی چند روز پس از این آزمایش صورت گرفت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید