فارس/ پاسخ محکم رئیس پارلمان اردن و کویت به رئیس مجلس شورا عربستان سعودی؛ مردم عادی‌سازی را نمی‌پذیرند. ما نمی‌خواهیم تاریخ ما را لعنت کند. نه به عادی سازی با رژیم کودک‌کش.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی