آخرین خبر/ ورژن جدید حقوق بشر فرانسوی رسید.دستم را دیدم و با شدت از ترس فریاد میکشیدم چون هنوز کامل قطع نشده بود
از مچم آویزون و استخوان ها کامل معلوم بود

این جنایتهای پلیس فرانسه در سال 2019 است . روایت دو معترض فرانسوی که پلیس دست یکی از آن ها را قطع کرده و دیگری را کور ... اون ها میگن که ما توی کشورمون احساس آزادی نمیکنیم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید