خبرگزاری صدا و سیما/مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر از افزایش موارد نقض حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرد.

مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر از افزایش موارد نقض حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرد.
ایا مجذوب در مصاحبه با این شبکه، با ابراز نگرانی از افزایش موارد نقض حقوق بشر در بحرین گفت: با صراحت شاهد آن هستیم که دیگر جایی برای آزادی بیان در بحرین باقی نمانده است. ما به مرحله ای رسیده ایم که در آن، همه مخالفان بحرینی در زندان یا در تبعید هستند.
مجذوب افزود: امیدواریم انتخابات ماه نوامبر، همراه با اقداماتی برای اعتمادسازی باشد، اما به نظر می رسد در عمل، عکس این اقدامات صورت می گیرد. شاهد افزایش پیگردهای قضایی و تشدید محدودیت بر مخالفان، فعالان و مدافعان حقوق بشر در بحرین هستیم. در طول چند ماه گذشته، حتی شاهد یک پرونده نبوده ایم که درباره آن، حکم مثبتی برای مدافعان حقوق بشر صادر شده باشد. دادگاه استیناف بحرین هم احکام صادر شده برای نبیل رجب و شیخ علی سلمان را تایید کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید