خبرگزاری صدا و سیما/ براساس اسناد رویترز، دادگاهی در بحرین اواخر ماه فوریه 167 نفر را که در سال 2017 بیرون از منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم، بست نشسته بودند به مجازات هایی تا ده سال زندان محکوم کرده است.

اسناد به دست آمده و شهادت وکلای بحرینی نشان می دهد دادگاهی در بحرین اواخر ماه فوریه صد و شصت و هفت نفر را که در سال 2017 بیرون از منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته و رهبر شیعیان این کشور بست نشسته بودند به مجازات هایی از شش ماه الی ده سال زندان محکوم کرده است.
به دنبال آنکه دولت بحرین اقدام به سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم کرد، معترضان به علت بیم از اخراج وی از کشور اقدام به تجمع در مقابل منزل وی کردند. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در چارچوب سرکوب فعالان شیعه بحرین صورت گرفت. نیروهای امنیتی بحرین در حمله به این بست نشینی، پنج نفر را کشتند و صدها نفر را بازداشت کردند.
اسناد دادگاه که به دست رویترز رسیده است نشان می دهد دادگاه عالی جنایی بحرین در جلسه مورخ بیست و هفتم فوریه، پنجاه و شش نفر از متهمان را به ده سال حبس محکوم کرد. اکثریت متهمان احکامی در حدود یک سال حبس دریافت کردند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی