آخرین خبر/ گارد ساحلی آرژانتین مجبور شد به کشتی ماهیگیران چینی که به صورت دزدکی در سواحل این کشور مشغول ماهیگیری بودند تیراندازی کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی