مشرق/ در اثر افزایش 40 درصدی حملات ناشی از نفرت دینی در انگلیس اعتراضاتی بابت تبعیض امنیتی رخ داده است. هزینه تامین امنیت هر نهادی یهودی 25 هزار پوند و هزینه تامین امنیت مراکز اسلامی تنها 500 پوند است!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی