آخرین خبر/ گروه ۹۰ نفره‌ای از پناهجویان در «ویلیا» در حومه آتن مورد حمله ساکنان این روستا، از جمله شهردار آن قرار گرفتند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی