فارس/ دختر رئیس جمهور سابق قزاقستان به عنوان رئیس مجلس سنای این کشور انتخاب شد.

«دریغا نظربایووا» دختر «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور سابق قزاقستان به عنوان رئیس مجلس سنای این کشور انتخاب شد.
امروز، 20 مارس، نامزد شدن او برای سمت رئیس سنا پیشنهاد و پس از آن رأی‌گیری مخفی بین نمایندگان انجام شد.
قبل از این دختر نظربایف وظیفه ریاست کمیته امور بین الملل، دفاع و امنیت سنای قزاقستان را بر عهده داشت.
طی ماه های اخیر نظربایووا در بخشی از اظهارات خود، وزارت دارایی این کشور را همچون فاسدترین نهاد عنوان و به فساد در خدمات گمرک این کشور اشاره کرده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی