جماران/ «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی عکاس شخصی خود را به دلیل آنچه که گفته «آسیب رساندن به «شان و عظمت رهبری» بوده، اخراج کرد.

این عکاس متهم شد که هنگام برگزاری انتخابات در کره شمالی تصویری نامناسب که در شان رهبر کره شمالی نبوده، گرفته و عظمت رهبری وی را زیر سوال برده است.
وی قوانین دوگانه کیم جونگ اون را نقض کرده و مثلا از فاصله دو متری از وی عکس گرفته است. همچنین نباید از وی از فاصله نزدیک و از روبرو فیلم و عکس می گرفته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی