انتخاب/ آیا همه روسای جمهور دروغ می گویند؟!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی