فارس/ طوفان‌ و گردباد، ایالات جنوبی آمریکا را درنوردید و در نتیجه آن دستکم ۸ نفر از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی