آخرین خبر/ کودک نه ساله لبنانی همه پس اندازش را به سید حسن نصرالله برای مقاومت تقدیم کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی