اعتماد/ ژنرال عبدالفتاح برهان، در آخرین پیام تصویری خود از لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان و وعده ارتقای حقوق بشر در سودان سخت گفت. این ژنرال بلندپایه ارتش، با اعلام تغییر ساختار سازمان اطلاعات و امنیت کشور، از تشکیل شورایی نظامی که نقش دولت انتقالی را خواهد داشت خبر داد. او همچنین وعده داد که شورای مردمی، با مشارکت و توافق تمام جناح‌های سیاسی این کشور تشکیل خواهد شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی