باشگاه خبرنگاران/ مردم فرانسه برای کلیسای نوتردام مراسم مذهبی برگزار کردند.

روز گذشته کلیسای متعلق به قرون وسطی نوتردام فرانسه دچار آتش سوزی شد.

آتش باعث فروریختن برج ناقوس این کلیسای قدیمی شد. این اتفاق با واکنش‌های متفاوتی از طرف سیاستمداران و شهروندان فرانسوی روبه‌رو شده است.

مردم شهر نوتردام برای کلیسای شهرشان دور یکدیگر جمع شدند و به صورت دسته جمعی دعا خواندند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی