تسنیم/ پانزدهمین اجلاس سالانه رهبران گروه ۲۰ در پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود.

خبرگزاری عربستان سعودی خبر داد که پانزدهمین اجلاس سالانه رهبران گروه 20 در پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود.

در اطلاعیه خبرگزاری عربستان آمده است که پانزدهمین اجلاس سران گروه 20 در ریاض پایتخت عربستان سعودی در تاریخ 21 و 22 نوامبر برگزار می شود.

گروه 20، مجموعه از دولت ها و روسای بانک های مرکزی دول با اقتصاد توسعه یافته و یا در حال توسعه است. در کل گروه 20 ، 75 درصد از تجارت جهانی را ارائه می دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی