مشرق/ وضعیت واشنگتن از زبان نماینده کنگره آمریکا را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید