آخرین خبر/ تصاویر هوایی از کلیسای نوتردام پاریس پس از آتش سوزی را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید