ایرنا/دادستان کل آمریکا و وزیر دادگستری ترامپ، ساعاتی پیش از انتشار گزارش حدود 400 صفحه ای تحقیقات مربوط به انتخابات 2016 ریاست جمهوری گفت: این گزارش نشان می دهد ستاد انتخاباتی ترامپ هیچ گونه همکاری با روسیه نداشته است.

ویلیام بار این مطلب را روز پنج شنبه در نشست خبری که در محل وزارت دادگستری برگزار کرد، گفت و افزود: هیچ شواهدی دال بر اینکه ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه برای هک کردن سیستم های دمکرات ها یا هیلاری کلینتون نداشته است.
وی گفت: وکلای رئیس جمهوری یک روز پیش از آن که این گزارش به کنگره ارسال شود یا در اختیار عموم قرار گیرد، به گزارش مولر دسترسی داشته اند.
وزیر دادگستری ترامپ هدف اصلی کمیته ویژه تحقیقات را یافتن ارتباط اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ یا هر فرد دیگر مرتبط با آن بوده است که با روسیه همکاری داشته اند تا در انتخابات دخالت کند.

بار اضافه کرد: جلد یک گزارش کمیته ویژه، نتایج حاصل از این تحقیق را شرح می دهد. همانطور که مشاهده می کنید، گزارش کمیته ویژه اظهار می دارد که تحقیقات وی نشان نمی دهد که اعضای کمپین ترامپ، در فعالیت های دخالت انتخاباتی، با دولت روسیه توافق یا همکاری داشته اند.
وی اظهار کرد: من مطمئن هستم که همه آمریکایی ها همچون من نگران تلاش های دولت روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری هستند. همانطور که گزارش رسمی کمیته ویژه نشان می دهد، دولت روسیه به دنبال دخالت در انتخابات ما بود.
دادستان کل آمریکا خاطرنشان کرد: اما به لطف تحقیق دقیق کمیته ویژه، می دانیم که کارفرمایان روسی که این طرح ها را انجام می دادند، با رئیس جمهوری ترامپ و ستاد انتخاباتی او همکاری نداشتند یا از طریق راه های شناخته شده، دیگر آمریکایی ها هم در مورد همکاری نکرده اند. این چیزی است که همه آمریکایی ها می توانند و بایستی مفتخر باشند که تایید شده است.

دادستان کل آمریکا درباره بخش مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اظهار کرد: در گزارش مولر جزئیاتی از تلاش های یک آژانس تحقیقات اینترنتی روسی که با دولت روسیه هم روابط نزدیکی دارد برای ریشه دار کردن اختلافات اجتماعی رای دهندگان آمریکایی از طریق ارائه اطلاعات غلط در شبکه های اجتماعی آمده است.
بار خاطرنشان کرد: در پی بررسی دقیق کمیته ویژه تحقیقات درباره این کمپین فاقد اطلاعات، این کمیته از طریق دادگاه فدرال علیه چند تبعه و شرکت روسی بخاطر نقش آنها در این طرح، اقامه دعوی کرد. این اتهامات همچنان جریان دارد.

وی بار دیگر یادآور شد: اما این کمیته ویژه هیچ شاهدی از هیچ آمریکایی شامل هرکسی که با ستاد انتخاباتی ترامپ مراوده داشت و با دولت روسیه یا شرکت خصوصی روسیه برای اجرای این طرح غیرقانونی هم پیمانی یا همکاری داشته باشند، نیافته است.
وزیر دادگستری ترامپ افزود: در واقع همانطور که این گزارش می گوید این تحقیقات نشانه ای از هیچ یک از افراد آمریکایی که به طور عمدی یا آگاهانه با عملیات دخالت شرکت روسی همکاری داشته باشند، شناسایی نکرده است.

بار درباره تلاش نهادهای روسی برای هک کردن کامپیوترها یا سرقت اسناد و ایمیل از مرتبطان حزب دمکرات و ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون به منظور افشای آنها هم گفت: چنین دسترسی های غیر مجاز به کامپیوترها مطابق قوانین فدرال جرم محسوب می شود.
وی افزود: به دنبال تحقیق درباره این عملیات های هک، کمیته ویژه تحقیق علیه چندین افسر نظامی روسیه به خاطر نقش آنها در این فعالیت غیرقانونی هک، در دادگاه فدرال اقامه دعوا کرد که همچنان پرونده مفتوح است.

دادستان کل آمریکا در این باره هم اظهار کرد در گزارش کمیته ویژه تحقیقات بازرس مولر از اینکه هک کامپیوترها با همکاری یا توافق اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ یا هرکسی که با این ستاد مرتبط بوده است، انجام شده باشد، هیچ نشانه ای وجود ندارد.
بار تصریح کرد: به عبارت دیگر هیچ شواهدی دال بر تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ برای انجام هک کامپیوترها با دولت روسیه وجود ندارد.
طبق قوانین قابل اجرا، انتشار این مواد از جنبه های مخرب نیست، مگر اینکه ناشر نیز در توطئه هکینگ پایه شرکت داشته باشد. در اینجا نیز گزارش شورای ویژه به این نتیجه نرسیده است که هر فردی در ارتباط با کمپاین ترامپ غیرقانونی در انتشار مطالب شرکت کرده است.

وی با بیان اینکه تحقیقات ویژه مولر تلاش های روسیه برای انتشار ایمیل ها و اسناد سرقت شده را هم مورد بررسی قرار داد، گفت: بازرس ویژه اذعان دارد که سرویس اطلاعاتی روسیه برخی از این اسناد به سرقت رفته را از طریق دی سی لیکس و گاسیفر2.0 ، نهادهای تحت کنترل خود منتشر کرد.
وزیر دادگستری ترامپ افزود: سرویس اطلاعاتی روسیه برخی از این اسناد سرقت شده را به سایت ویکی لیکس داد تا منتشر کند. ویکی لیکس سپس مجموعه ای از اسناد را ایجاد و منتشر کرد.

بار با بیان اینکه کمیته ویژه تحقیقات درباره اینکه آیا هیچ یک از ستاد انتخاباتی ترامپ یا افراد مرتبط با آنها در این زمینه نقشی داشته اند یا خیر بررسی کرد، ادامه داد: طبق قوانین موجود انتشار این قبیل موارد، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه ناشر در یک توطئه هماهنگ با هکر اقدام کرده باشد.
وی اضافه کرد: در اینجا هم، گزارش کمیته ویژه هیچ کسی که با ستاد انتخاباتی ترامپ مراوده داشته را نیافته است که در این انتشار غیرقانونی مشارکت داشته باشد.
دادستان کل آمریکا با اشاره به تحقیقات مفصل بازرس مولر و کمیته ویژه او، تصریح کرد: کمیته ویژه، چندین 'لینک' یا 'مخاطب' را بین مقامات ستاد انتخاباتی و افراد مرتبط با دولت روسیه در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 را مورد بررسی قرار داد.
بار تاکید کرد: پس از بررسی این تماس ها، بازرس ویژه هیچ توطئه ای را مبنی بر نقض قانون ایالات متحده که شامل اشخاص وابسته به روسیه و هر شخص مرتبط با ستاد انتخاباتی ترامپ باشد، نیافت.
به دنبال طرح اتهاماتی از تبانی ستاد انتخابات ترامپ در سال 2016 با مقامات روسیه که منجر به تغییر سفیر روسیه در واشنگتن هم شد، کمیته تحقیقات ویژه با سرپرستی رابرت مولر شکل گرفت.

این کمیته نزدیک به 2 سال فعالیت کرد و در نهایت گزارشی که گفته می شود حدود 400 صفحه است را به وزیر دادگستری ترامپ ارائه داد.
ترامپ جف سنشنز وزیر سابق دادگستری را به دلیل اینکه در قبال تحقیقات این کمیته سلب مسئولیت کرده بود، عزل کرد.
با این حال، دمکرات های کنگره آمریکا گفته اند که باید تمام این گزارش و ضمایم آن را مطالعه و بررسی کنند و معتقدند که اظهارات وزیر دادگستری ترامپ جانبدارانه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید