آخرین خبر/ 23 سومین شنبه سیاه در فرانسه رقم خورد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید