آخرین خبر/ روز گذشته خبر انفجار چند نفتکش در بندر فجیره امارات منتشر شد و خبر این حادثه را مقامات اماراتی در ابتدای امر تکذیب و بالاخره مجبور شدند که وقوع این حادثه را تایید کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید