آخرین خبر/۴سال از فاجعه سوزاندن خانواده دوابشه (پدر، مادر، علی ۱۸ماهه و احمد ۴ساله) بدست صهیونیست‌ها میگذرد و بیدادگاه اسرائیل تنها قاتل باقیمانده را هم از اتهامش تبرئه کرد.

این فیلم هم بماند برای تاریخ، رقص و خوشحالی یهودیان راست‌گرا با قمه و تفنگ و عکس علی الدوابشة، نوزاد کشته شده!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی