آخرین خبر/ عربستان سعودی در پی حملات روز گذشته به تاسیسات حیاتی شان مناطق یمن را به شدت بمباران کردند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی