باشگاه خبرنگاران/ دست کم ۱۷ نظامی نیجر در یک شبیخون در نزدیکی مرز این کشور با مالی کشته شدند.

دست کم ۱۷ نظامی نیجر در یک شبیخون در نزدیکی مرز این کشور با مالی کشته و ۱۱ نفر دیگر از آنان ناپدید شدند.
ابورحمان زکریا، سخنگوی دولت نیجر روز چهارشنبه گفت: این حمله روز سه شنبه و در نزدیکی شهر تونگو تونگو روی داد.
نیرو‌های یک گروه وابسته به داعش در اکتبر ۲۰۱۷ در شبیخونی در همین منطقه چهار نظامی آمریکایی و چهار نظامی نیجری را کشتند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید