ایلنا/ افراد ماسک‌دار صندوق‌های رای‌گیری در شمال هند را ربودند.

به گزارش رویترز، نزدیک به ۵۰۰ مرد ماسک‌دار مسلح به سلاح‌های گرم و سرد، به حوزه‌های رای‌گیری در منطقه‌ای در شمال هند حمله کرده و صندوق‌های رای‌گیری را ربودند.
انتخابات گسترده هند سرانجام روز یکشنبه برگزار شد و تقریبا در تمامی مناطق بدون خشونت به پایان رسید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید