مهر/ ارتش و کمیته های مردمی یمن بر تعدادی از پایگاه های سعودی در «جیزان» مسلط شدند.

به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه متجاوزان سعودی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات جدیدی را علیه سعودیها در جیزان ترتیب دادند.

به دنبال این عملیات، تعدادی از پایگاه های سعودی ها به کنترل نیروهای یمنی درآمد.

این درحالی است که یمنی ها به عملیات های خود در دیگر جبهه های مرزی ادامه می دهند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید