باشگاه خبرنگاران/ اشک‌های منصف المرزوقی رئیس جمهور سابق ‎تونس برای مرسی مانع از ادامه مصاحبه‌اش با شبکه الجزیره مباشر شد.

منصف المرزوقی رئیس جمهور سابق ‎تونس در غم از دست دادن ‎محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر بر روی آنتن زنده شبکه ‎الجزیره مباشر گریه کرد.

او به حدی از مرگ مرسی اندوهگین بود که نتوانست به ادامه مصاحبه با این شبکه قطری ادامه دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید