آخرین خبر/ بیمارستان های کابل شبی ۱۰ تا ۲۰ زخمی پذیرش می‌کند__شمار قربانیان غیرنظامی جنگ داخلی بی‌پایان افغانستان بالا وبالاتر می‌رود. تنها در سال ۲۰۱۸، یازده هزار شهروند غیرنظامی در این کشور کشته شدند. از سال ۲۰۰۱ به بعد، طالبان هیچگاه به این اندازه قدرتمند نبوده است. با وجود مذاکرات مستقیم ایالات متحده با طالبان، چشم‌اندازی برای صلح وجود ندارد. کابل، پایتخت، امن‌ترین شهر افغانستان است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید