آخرین خبر/ صدراعظم 65 ساله آلمان که در یک ماه اخیر هنگام استقبال رسمی از مقامات کشورهای مختلف سه بار دچار لرزش شدید شد، این بار در کنار نخست وزیر دانمارک روی صندلی نشست و به سرود ملی دو کشور گوش داد.

span id="footercontent">
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید