مهر/ گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه شهادت یکی از مبارزان گردان‌های قسام را جنایت تازه‌ای از سوی دشمن صهیونیستی خوانده و تاکید کردند که این رژیم تاوان حماقت‌هایش را خواهد داد.

به گزارش العهد، گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه شهادت محمود ادهم، یکی از مبارزان گردان‌های قسام را جنایت تازه‌ای از سوی دشمن صهیونیستی خوانده و تاکید کردند که این رژیم تاوان حماقت‌هایش را خواهد داد.

این گروه‌ها تهدید کردند که رژیم صهیونیستی بهای سنگینی بابت جنایات علیه ملت فلسطین پرداخت خواهد کرد.

گروه‌های مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی را از آزمودن صبر مقاومت برحذر داشته و تاکید کردند که مقاومت قادر است جلوی تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر را بگیرد.

مقاومت فلسطین اعلام کرد که هرگز به دشمن اجازه تغییر قواعد درگیری و اعمال معادلاتی جدید به نفع خود را نمی‌دهیم.

گفتنی است، گردان‌های قسام نیز قبلاً تهدید کرده بود که هرگز ساده از کنار این جنایت رژیم صهیونیستی نخواهد گذشت و مسئولیت شهادت ادهم متوجه این رژیم خواهد بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید