آخرین خبر/ ناوشکن مونتروز انگلیس در آبهای خلیج فارس،فیلمبرداری از روی بالگرد نظامی آگوستاوستلند ای‌دابلیو۱۵۹ وایلدکت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید