آخرین خبر/ پرواز با هواپیمای جنگنده F-35 از نمای درون کاکپیت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید