آخرین خبر/ جنگ داخلی سوریه با اینکه رفته رفته رو به خاموشی می‌گذارد اما کماکان بحران پناهجویان سوری یکی از مسائلی است که برخی از کشورها را با چالش‌هایی مواجه کرده است. ۶.۷ میلیون نفر در خلال جنگ داخلی سوریه از این کشور مهاجرت کرده‌اند. یکی از مقاصد متداول پناهجویان لبنان است.____دولت لبنان برای کنترل آمدوشد پناهجویان ورود آنها را تنها با ویزا به خاک لبنان به رسمیت می‌شناسد. با این حال در گوشه‌وکنار لبنان کمپ‌هایی است که در آن پناهجویان سوری زندگی می‌کنند. یکی از این اردوگاه‌ها، کمپ پناهجویان «ابوفارس» است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید