آخرین خبر/ داستانی جذاب از شکار مزدوران سودانی و یمنی سعودی ها در جبهه های نبرد. بیشتر شکار این تک تیرانداز یمنی فقط از یک خاکریز به دست آمده است. به اسلحه تک تیرانداز یمنی دقت کنید....

@syriankhabar

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید