ایسنا/ رییس جمهور برزیل تاکید کرد، حتی اگر به قیمت تخریب محبوبیتش تمام شود، قصد دارد پسرش را به عنوان گزینه تصدی سفارت این کشور در آمریکا معرفی کند.

ژایر بولسونارو، رییس جمهور برزیل اظهار کرد، قصد دارد پسرش را به عنوان گزینه تصدی سفارت برزیل در آمریکا معرفی کند و برایش اهمیتی ندارد که عده‌ای از مردم پس از این کار دیگر از او حمایت نکنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وی تاکید کرد، پسرش، ادواردو که 35 سال سن دارد و هم‌اکنون نماینده سائوپائولو در کنگره فدرال است، برای نمایندگی برزیل آماده است و روابط خوبی با آمریکا دارد.

در صورت اعلام ادواردو به عنوان گزینه تصدی سفارت برزیل در آمریکا، کمیته روابط خارجی سنا و پس از آن کلیت مجلس سنای برزیل باید نامزدی او را برای این جایگاه تایید کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید