آخرین خبر/ زلزله ای که به قدرت ۵.۱ در مقیاس ریشتر روز جمعه آتن، پایتخت یونان را لرزاند باعث قطع جریان برق و ارتباطات مخابراتی در بخش هایی از این شهر شد. بسیاری از ساکنان آتن به دنبال این زمین لرزه وحشت زده به خیابان ها هجوم بردند. مرکز این زلزله ۲۲ کیلومتری شمال غربی آتن بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید