آخرین خبر/ ماموریت رفتن به ماه با فضاپیمای چاندرایان 2 ، پس از وقفه‌ای چند روزه، استارت خورد تا هند پس از آمریکا،روسیه و چین نام خود را تاریخی-فضایی کند. قرار است ماه‌گرد رباتیک هند روی ماه نشسته و ماموریت تعریف شده نزدیک «قطب جنوب ماه» را انجام دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید