آخرین خبر/ نخست وزیر جدید انگستان در مقابل بحران های سیاسی و اقتصادی فراوان قرار دارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید