مهر/ شماری از تجهیزات نظامیان ترکیه وارد حومه غربی استان ادلب واقع در سوریه شد.

به گزارش العهد، تجهیزات نظامیان ترکیه وارد حومه غربی استان ادلب سوریه شد.
بر اساس این گزارش، تجهیزات نظامیان ترکیه از طریق گذرگاه منطقه «خربه الجوز» واقع در مرزهای مشترک سوریه و ترکیه وارد حومه غربی ادلب شد.
این تجهیزات در پست ایست بازرسی نیروهای ترکیه در روستای «اشتبرق» واقع در حومه جنوب غربی ادلب مستقر شدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید