باشگاه خبرنگاران/ انتقادات کاندیدهای ریاست جمهوری آمریکا از حقایق بسیاری پرده بر می دارد که یکی از این حقایق صنعت بیمه و دارو است. با گران شدن دارو در آمریکا برخی مردم به جیره بندی یا خرید داروی حیوانات روی آوردند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی