k ٣٨
١

ایرنا/ یک برنامه تلویزیونی طنز در آمریکا دست روی قوانین سخت ترامپ برای مهاجران گذاشت که ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا و حتی خود او را نیز شامل می‌شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید